University of Gothenburg
Read

Open Week
Gothenburg Design Festival
22-27 oktober 2018

Gothenburg Design Festival är en öppen läroplats som använder konstnärliga processer som motor för att belysa och experimentera med design som förändringsagent i skapandet av en socialt hållbar framtid.

Under en intensiv vecka bjuder HDK – Högskolan för design och konsthantverk in allmänheten att utforska nya idéer för lärande, arbete och social jämlikhet. Genom workshops, föreläsningar, utställningar och det oväntade vill Gothenburg Design Festival öppna upp för en publik diskussion om vad öppenhet betyder för design, form, arkitektur och konsthantverk. I samarbete med grundskolor, kulturinstitutioner, studenter, alumner, personal, såväl som lokala och internationella utövare vill Gothenburg Design Festival vrida och vända på kunskapsområden och uppmuntra dig att se, tänka, skapa och reflektera.

Alla aktiviteter under Open week är gratis och öppna för deltagande.

—–

Open Week
Gothenburg Design Festival
22-27 October 2018

Gothenburg Design Festival is an open platform for collaborative learning that uses artistic processes to reflect upon and experiment with design as an agent of change in the creation of socially sustainable futures.

Over an intense week, HDK – the Academy of Design and Crafts invites the public to explore new ideas about learning, work and social equality. Through exhibitions, classes, workshops, talks and the unexpected, Gothenburg Design Festival supports a wide-ranging public discussion of the significance and importance of openness for design, art, crafts and architecture. In collaboration with state schools, cultural organisations, staff, students, alumni, as well as local and international practitioners and experts, Gothenburg Design Festival challenges established fields of knowledge and encourages you to see, think, make and reflect.

All activities during Open week are free of charge and open to participation.

 

 

 

Festival

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.