University of Gothenburg

Opening Hours

  • Days Dates Hours
  • Monday22/1017:00-20:00
Read

Release: “Art-Based Education. An Ethics and Politics of Relation”

HDK

Välkommen på release av boken; ART-BASED EDUCATION: An Ethics and Politics of Relation.

I detta tredje nummer av Making Narratives undersöks olika förhållningssätt till konstbaserat lärande. Konstbaserat lärande handlar om mer än bara konstnärlig talang; det är en nyckel till lärande på den djupaste nivån, till att bli någon, till att leva ett liv, till att förstå en föränderlig värld och till att agera i den världen.

Det är nödvändigt att förstå lärandets etik eftersom vi idag sätter vår tro till den yngre generationen, vilket gör utbildning till en politisk arena.

Bidrag av:
Dennis Atkinson, Camilla Johansson Bäcklund, Anna Carlson, Beatrice Persson, Olle Essvik, Rebecka Nordström Graf, Fredric Gunve, Kajsa G. Eriksson, Marie-Louise Stenhammar, Helga Härenstam, Sara Lagervall, Katti Lundh, Tarja Karlsson Häikiö, Lena O Magnusson, Rasoul Nejadmehr, Sara Eva Samuelsson, Hans Örtengren

ART-BASED EDUCATION: An Ethics and Politics of Relation (redaktörer Tarja Karlsson Häikiö & Kajsa G. Eriksson) är #3 i HDK:s publikationsserie Making Narratives och har tagits fram av kollegiet Visuell och materiell kultur på HDK.


 

Release: ART-BASED EDUCATION: An Ethics and Politics of Relation

Welcome to the release party of the book ART-BASED EDUCATION: An Ethics and Politics of Relation.

In this third issue of Making Narrative, we examine diverse and dynamic approaches to art-based education. Art-based education is always more than just about artistic skills; it is a key to learning on the deepest level, to becoming someone, to living a life, to understanding a dynamic world, and to acting in that world. Understanding the ethics of education is essential, as today we place trust and responsibility in the younger generation, making education an increasingly political arena.

Contributions by:
Dennis Atkinson, Camilla Johansson Bäcklund, Anna Carlson, Beatrice Persson, Olle Essvik, Rebecka Nordström Graf, Fredric Gunve, Kajsa G. Eriksson, Marie-Louise Stenhammar, Helga Härenstam, Sara Lagervall, Katti Lundh, Tarja Karlsson Häikiö, Lena O Magnusson, Rasoul Nejadmehr, Sara Eva Samuelsson, Hans Örtengren

ART-BASED EDUCATION: An Ethics and Politics of Relation (editors Tarja Karlsson Häikiö & Kajsa G. Eriksson) is #3 in the HDK’s publications series Making Narratives and is brought to you by the unit for Material and Visual Culture at HDK.

Festival

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.