University of Gothenburg

Opening Hours

  • Days Dates Hours
  • Monday22/1017:00-21:00
  • Tuesday23/1012:00-20:00
  • Wednesday24/1012:00-20:00
  • Thursday25/1012:00-20:00
  • Friday26/1012:00-20:00
  • Saturday27/1012:00-16:00
Read

BAOW DEGREE SHOW

HDK

Välkommen att uppleva examensarbeten från Design grundnivå på HDK. Denna treåriga utbildning på konstnärlig grund ger en bred bas för det individuella sökandet efter en identitet som designer. Studenternas arbeten representerar olika designområden såsom illustration, mönster, grafisk form, rum, möbler och produkter. I sina arbeten utmanar studenterna ofta de traditionella designdisciplinerna och utforskar nya områden som kan resultera i annorlunda och gränsöverskridande lösningar. Ta dig tid att stanna upp och inspireras!

Medverkande: Examensstudenter från Design Kandidat på HDK


DESIGN BACHELOR DEGREE SHOW

HDK

Welcome to the design undergraduate degree show. This three year Bachelor of Fine Arts in design accommodates a wide platform for individual searches for an identity as designer. Mirroring that ambition the degree projects represents a variety of design topics and techniques – such as illustration, pattern construction, graphic form, interior design, furniture and product development. Challenging established disciplines and methods the work presented in the exhibition explores new design areas that can result in different and transdisciplinary solutions. Please enjoy and allow yourself to be inspired!

Participants: Graduate students from the BFA programme in Design at HDK

Christopher Gleeson
Erik-Joel Billström
Frida Clerhage
Josefine Sjökvist
Klara Miranda Silverman
Lisa Salvall
Elin Werner
Frida Stensmar
Hanna Peterson
Julia Foster
Therese Lundin

Festival

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.