University of Gothenburg

Opening Hours

  • Days Dates Hours
  • Tuesday23/1010:00-16:00
Read

Bokbinderi

HDK 305

I samarbete med Redaktionell praktik (humanisten GU) och bokbindare/konstnär Olle Essvik hålls en workshop i bokbinderi som utgår från hur man med DIY-tekniker och digitala verktyg kan arbeta med bokbinderi. Vi utgår från en planka, en digital fil och avslutar i en bok.

Du kan inte delta i workshopen, men är varmt välkommen att titta på och få en möjlighet till en kort introduktion av bokbinderi.

Festival

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.