University of Gothenburg

Opening Hours

  • Days Dates Hours
  • Wednesday24/1013:00-15:00
Read

The public, the commons and pedagogy as  artistic material

HDK room 338

An artist talk focusing in on art as a collective practice and on art engaged with pedagogy at a fundamental level. What aspects and parameters are significant for art in this field? And does it matter whether it is art or not? From his extensive experiences from projects run within, outside of, and in collaboration with large as well as small cultural institutions, Kristoffer Svenberg will address different perspectives on the relation between artist and institution. As well as the various roles an institution can take on. The talk will follow a specific line of interest that runs through his artistic practice and started with photography as a subject area and point of departure.  


Det offentliga, det gemensamma och pedagogik som material för konst

En konstnärspresentation med fokus på konst som en gemensam praktik och konst där pedagogik är en viktig beståndsdel. Vilka parametrar är betydande för konst inom det här området? Och spelar det överhuvudtaget någon roll om det är konst eller ej? Med erfarenhet från att ha drivit projekt med olika institutioner, större och mindre, så lyfter Kristoffer Svenberg olika perspektiv kring hur en som konstnär kan förhålla sig till institutioner. Samt vilka roller institutionen kan inta. Kristoffer beskriver samtidigt en röd tråd genom sin konstnärliga bana som tog sin början med fotografi som ämnesområde och utgångspunkt.

Kristoffer Svenberg. Konstnär. Född 1978. Svenberg har nyligen arbetat två år med en projekttjänst på Moderna Museet som konstnärlig ledare och konstpedagog för verksamheten Museum Museum. Sedan 2013 har Svenberg lett det egeninitierade konstprojektet Mallrats i samarbete med olika grupper av deltagare och konstinstitutioner så som Moderna Museet och Göteborgs Konsthall. Svenbergs bakgrund är fotografi som ämnesområde kopplat till olika sociokulturella frågeställningar och politiska strukturer. Det har även lett till en hel del arbete kring det offentliga rummet, arkitektur och stadsplaneringsfrågor. Svenberg är medgrundare av konstprojektet The New Beauty Council 2007-2015 och är utbildad vid Konstfacks Masterprogram I fri konst/ konst i offentligheten 2007–2012 samt Högskolan för Fotografi i Göteborg 2004–2007.

 

Bilder didiptyk:

Vänster: The Barbershop 2012, Foto: Kristoffer Svenberg
Höger: En hommage till Nisse Zetterberg 2015, Foto: Tor Lindstrand

Festival

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.