University of Gothenburg

Opening Hours

  • Days Dates Hours
  • Wednesday24/1018:00-19:00
Read

Fotografiets inverkan i skapandeprocessen

Fotografi är ett medium som haft en central roll inom utvecklandet av det vi kallar det moderna samhället. Ett medium av stark performativ verkan. Kristoffer Svenberg kommer att hålla en konstnärspresentation där han pratar om fotografiets påverkan i den konstnärliga processen. Verk behöver inte vara fotografiska för att fotografi ska spela roll. Kristoffers konstnärskap är inte alls mediespecifikt men fotografi löper som en röd tråd genom det.

Kristoffer Svenberg. Konstnär. Född 1978. Svenberg har nyligen arbetat två år med en projekttjänst på Moderna Museet som konstnärlig ledare och konstpedagog för verksamheten Museum Museum. Sedan 2013 har Svenberg lett det egeninitierade konstprojektet Mallrats i samarbete med olika grupper av deltagare och konstinstitutioner, så som Moderna Museet och Göteborgs Konsthall. Svenbergs bakgrund är fotografi som ämnesområde kopplat till olika sociokulturella frågeställningar och politiska strukturer. Det har även lett till en hel del arbete kring det offentliga rummet, arkitektur och stadsplaneringsfrågor. Svenberg är medgrundare av konstprojektet The New Beauty Council 2007-2015 och är utbildad vid Konstfacks Masterprogram I fri konst/ konst i offentligheten 2007–2012 samt Högskolan för Fotografi i Göteborg 2004–2007.

Presentationen sker i samarbete med DEAR och Kiosken.

 


The impact of photography on the artistic process

Photography as a medium holds a central role in the development of the so called modern society. A medium with a strong performative effect.

The presentation by artist Kristoffer Svenberg will circle around photography and its impact on artistic practices. Art works do not necessarily have to be photographs to be affected by photography. Neither is the artistry of Kristoffer exclusively framed by the photograph as a medium but rather the relation to photography as a praxis is a constant undercurrent in of his artistic practice.

The presentation is arranged in collaboration with DEAR and Kiosken.

Festival

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.