University of Gothenburg

Opening Hours

  • Days Dates Hours
  • Friday26/1008:30-11:00
Read

Frukost & samtal på tema delaktighet

26 OKTOBER, kl 8.30-11
HDK Café

Kultur i Väst bjuder in till frukost för verksamma inom samtida konst, arkitektur, form och design.

> Anmälan senast 22 okt

KONSTEN ATT DELTA: I flera studier lyfts det fram att kultursektorn är starkt segregerad. Konsten att delta vill underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare att bli en del av det svenska kulturlivet. Medverkar gör konstnären och galleristen Sahar Burhan, koordinator i projektet med egen erfarenhet från matchningsprogram.

ARKITEKTUR- OCH DESIGNPEDAGOGERNA delar med sig av sina erfarenheter där barn och unga gjorts delaktiga i arkitektur- och designsammanhang. Under de femton år som nätverket funnits, har en unik kompetens utvecklats som behövs för att få med barns och ungas perspektiv i formandet av vår fysiska miljö.

FRUKOST: Konsulenterna samtida konst, arkitektur, form och design arrangerar frukost 3 gånger om året. En mötesplats med tematik för alla som verkar inom fälten i Västra Götaland. Vi äter frukost, lyssnar på inbjudna gäster och diskuterar aktualiteter.

Kultur i Väst


Breakfast and roundtable on the subject of participation

Kultur i Väst invites performers in contemporary art, architecture, and design to breakfast and mingle.

> Registration by 22 October

THE ART OF PARTICIPATION: Several studies indicate that the cultural sector is highly segregated. “The art of participation” wants to make it easier for performers born outside Sweden to become part of the Swedish cultural life. Coordinator of the project, artist and gallerist Sahar Burhan, will be contributing with own experiences from matching programs.

ARCHITECTURE AND DESIGN PEDAGOGUES share their experiences from making children and young people involved in architecture and design processes. Unique skills have been developed during the fifteen years of the network, experiences that are essential when bringing children’s and young people’s perspective into the creation of our physical environment.

BREAKFAST: Consultants for contemporary art, architecture, and design arranges offer breakfast 3 times a year – a thematic meeting place for everyone within the fields in Västra Götaland. We have breakfast, listen to invited guests and discuss actualities.

Kultur i Väst

Festival

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.