University of Gothenburg

Opening Hours

  • Days Dates Hours
  • Thursday25/1015:00-17:00
Read

Kulturinstitutioner, desegregering och delaktighet

HDK, Kristinelundsgatan 6–8

Kl 15-17

Hur överlever man och blir relevant som kulturinstitution? Ett samtal om konst- och konstutbildningsinstitutioners roll i samhället och som berör frågor om delaktighet, publikarbete, jämlikhet och kvalitet.

Genom panelen diskuterar vi kultur- och utbildningsinstitutioners roller och ansvar i relation till “social hållbarhet” och hur begreppet “deltagande” har påverkat denna utveckling.

Vad är “ökad tillgänglighet”, vad är deltagande? Genom några kritiska frågor om institutioners ambition att vara inkluderande/hållbara kan vi förstå diskurserna och praktikerna, som de kommer till uttryck i en institutionell kontext – främst med avseende på deltagande i relation till olika former av ojämlikhet i staden och på institutionerna?

Gäster:
– Macarena Dusant, konstvetare, textförfattare, redaktör för Kultwatch och driver IDA (Institutet för Diaspora och Avkolonisering)
– Denise Langridge Mellion, Koordinator Breddad Rekrytering Akademin Valand, Göteborgs universitet
– Daniel Terres, projektledare för den nystartade verksamheten Urban Konst /Göteborgs kulturförvaltning
– Johan Forsman, konstnärlig ledare för Skogen
– Zahra Bayati, universitetslektor Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet
+ fler gäster tillkommer

Panelsamtalet arrangeras och modereras av:
– Sofia Lindström, post doc, Borås Universitet/Kulturförvaltningen Göteborgs stad
– Henric Benesch, lektor HDK– Högskolan för design och konsthantverk/Göteborgs universitet

Festival

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.