University of Gothenburg

Opening Hours

  • Days Dates Hours
  • Tuesday23/1014:00-16:00
Read

Långed Park

Följ med på en guidning av Långed Park, ett unik parkprojekt som realiserades i Dals Långed sommaren 2018, i slänten vid gästhamnen och ställplatsen. Projektet drivs av Dals Långeds Utvecklingsråd som tillsammans med Luka Jelušic bjudit in den amerikanska landskapsarkitekten Daniel Winterbottom från University of Washington i Seattle för att möjliggöra parkbygget.

Tillsammans med  15-20 amerikanska studenter i landskapsarkitektur och frivilliga från Dals Långed och Stenebyskolan byggdes under sommaren ett parkområde med växter, bänkar, utekök och en bastu.

Läs mer om projektet Långed Park

instagram @langedpark

Projektet finansieras av LEADER/Framtidsbygder, Västra Götalandsregionen, Bengtsfors Kommun, University of Washington, Mötesplats Steneby och Dals Långeds Utvecklingsråd.


Långed Park

Guided tour of Långed Park Project, a unique park created this summer in Dals Långed, in the slope by the guest harbour just opposite Steneby. The project is owned by Dals Långeds Utvecklingsråd who together with Luka Jelušic invited the American landscape architect Daniel Winterbottom from University of Washington in Seattle to realise the dream. Design and landscape architecture students from Stenebyskolan, University of Washington and HDK Steneby worked on the project together with volonteers from Dalsland. They have created a haven with a sauna, outdoor kitchen, firepit and veggie patch. A beautiful meetingplace for the community.

The project is financed by LEADER/Framtidsbygder, Västra Götalandsregionen, Bengtsfors Kommun, University of Washington, Mötesplats Steneby and Dals Långeds Utvecklingsråd.

 

Festival

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.