University of Gothenburg

Opening Hours

  • Days Dates Hours
  • Thursday25/1009:00-12:00
Read

MAKING A LIVING: Anna Nordström + Signe Johannessen, Art Lab Gnesta

HDK Baulan

Presentations by Anna Nordström and Signe Johannessen, artistic director Art Lab Gnesta. 

9.00 Intro
9.30 Anna Nordström
10.15 Signe Johannessen, Art Lab Gnesta
11.00 Panel moderated by Maryam Fanni

> Art Lab Gnesta

> Anna Nordström

 

Swedish artist Anna Nordström exposes social, commercial and political structures in contemporary popular culture by merging worlds of sensitivity and mass production. Working with textile as her main material her works are in direct contrast to the images of corporate logos, advertisements and self-help books which function as the artistic starting point of her practise. Her child-like aesthetic accentuates the irony in which she treats her work and preserves the unpredictability and improvisation between work and viewer.

In her work Nordström utilizes a wide range of textile techniques, mainly patchwork, quilting and embroidery. The traditional, or more common ways of creating are modified to concern thoughts on work, labour, status, value and (lack of) professionalism. The expression of the materials play an important part and are chosen based on specific qualities and connotations. Often purchased on sale, often saying something about femininity. 

Nordström is one of the founding members of Den Nya Kvinnogruppen (The New Womens Group), a collective consisting of six artists that do workshops, seminars and exhibitions about material based art and feminism.

Art Lab Gnesta is a place for experimental meetings between art and society. The organization acts through collective and inclusive processes and invites artists and other experts to their residence program and their exhibitions. Signe Johannessen will use Art Lab Gnesta as a starting point to raise questions about how we can expand the artistic space in an otherwise excluding society and art climate. She will also talk about self-organization and common practices as a strategy to move power and ultimately perhaps even dismantle the myth of the solitary artistic genius altogether?

www.artlabgnesta.com


 

I en värld karakteriserad av stora utmaningar och globala skiften ställer Signe Johannessen frågor om människans förhållande till resten av naturen och samhället. Utifrån sin egen historia lyfter hon fram artöverskridande relationer och dess inbäddade maktstrukturer. Arbetet byggs ofta på praktiska undersökningar utifrån olika  kunskapstraditioner, med ett särskilt intresse för historiska och samtida ritualer. Signe Johannessen är utbildad vid Kunsthögskolen i Oslo och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Processerna är ofta tvärdisciplinära och utvecklas i deltagarworkshops och gemensamma undersökningar tillsammans med andra inbjudna experter. I offentliga rummet samarbetar konstnären ofta med Erik Rören.

Johannessen och Rören är också grundarna till Art Lab Gnesta, en självorganiserad experimentell praktik och institution i Sörmland, söder om Stockholm som de nu driver tillsammans med en grupp curatorer och konstnärer. Art Lab Gnesta är en plats för experimentella kopplingar mellan konst och samhälle och startades för sju år sedan som en respons på det rådande konstklimatet. Organisationen agerar genom kollektiva och inkluderande processer och bjuder in konstnärer och andra experter till sitt residencyprogram, sin utställningsverksamhet och genom de deltagarproduktioner som genomsyrar verksamheten.

Signe Johannessen kommer att använda Art Lab Gnesta som utgångspunkt för att lyfta frågor om hur vi tillsammans kan utvidga det konstnärliga handlingsutrymmet i ett annars så exkluderande samhälls- och konstklimat. Hon kommer också att prata om självorganisering och gemensamma praktiker som strategi för att förflytta makt och i slutändan kanske till och med nedmontera myten om det ensamma konstnärsgeniet helt och hållet?


 

Making a Living: A HDK conference that looks at practices and strategies that designers and workers in crafts use to organise themselves and others in multi- and/or trans-disciplinary work. Spread out over three days and four sessions Making a Living includes talks and discussions around the issues of taking place as a professional after a Design or Crafts education. It is about Making a Living.

Signe Johannessen, Art Lab Gnesta
Anna Nordström
Anna Nordström
Anna Nordström

Festival

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.