University of Gothenburg

Opening Hours

  • Days Dates Hours
  • Wednesday24/1013:00-15:00
Read

Material and textual sampling

HDK 301

Denna workshop är en undersökning av hur man snabbt och intuitivt kan arbeta med text och fysiska material.

Syftet är att uppmuntra deltagarna att utforska hur tankar, frågor, förhoppningar, rädslor och visioner kan formuleras och materialiseras.

Workshopen är en introduktion till en metod (sampling) där
deltagarna måste lita på sin intuition både gällande material och skrift och att inte redigera någonting innan det är skrivet eller
gjort.

Övningarna syftar till att kombinera fysiskt materialarbete med skrivande. Övningarna är snabba växlingar mellan fysisk och textuell tanke. Vi kommer att utforska reflexiv tillverkning och skrivande och hur de två kan påverka och berika varandra.

Det finns inga rätt eller fel svar. Inte heller några slutprodukter. Allt som krävs är kontinuerliga försök och reflektion. Vad gjorde jag? Varför gjorde jag det? Vad fungerade? Vad fungerade inte? Varför fungerade det, varför fungerade det inte?

Workshopen kommer att genomföras av studenter från masterprogrammet i konsthantverk och textildesigner Rosa Tolnov Clausen, doktorand på HDK.

> Anmäl dig senast 22 oktober till [email protected] Ange “Material and textual sampling” i ämnesraden


 

Material and textual sampling

HDK

This workshop is an exploration of how to work fast and intuitively with text and physical materials.

The aim is to encourage the participants to explore how thoughts, questions, hopes, fears and visions can be verbalized and materialized. The workshop is an introduction to a sampling method, where the participants have to trust their intuition both in their material practices and writing – to not edit before anything is written or done.

The exercises aim at combining physical material work with writing. The exercises will be a constant and fast switch between physical and textual thought. We will explore reflexive making and writing and how the two can influence and enrich each other.

There are no right and wrong answers or final products. All that is required is continuous attempt and reflection. What did I do? Why did I do it? What worked? What did not work? Why did it work, why did it not work?

The workshop will be conducted by students from Craft MA1 and textile designer Rosa Tolnov Clausen, doctoral student at HDK.

> To book a seat send an email to [email protected] by 22 October. Specify “Material and textual sampling” in the subject line.

Festival

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.