University of Gothenburg

Opening Hours

  • Days Dates Hours
  • Saturday27/1011:00-16:00
Read

Open Tälj med Sloydtrukk

27 OKTOBER, 11-16
JUBILEUMSPARKEN

”Det rullande slöjdparadiset Sloydtrukk kommer lastad med fårull, kardor, vassa verktyg och dalsländska små träd. Du kommer med dina händer och din pepp”

En bil med flak har förvandlats till en verkstad på hjul, som rullar in i byar och förorter och drar blickarna till sig, för att sedan i händerna på handledare och deltagande barn, unga och andra förvandla lokala materialresurser till lärorika upplevelser och kanske användbara och roliga föremål. Sloydtrukk är utrustad för att utifrån idén om kortast möjliga väg mellan råvara och föremål kunna erbjuda redskap för arbete med trä, metall och textil.

Sloydtrukk körs av Västarvets länshemslöjdskonsulenter. Delägarna i Sloydtrukk är Västarvet, Fyrbodal, Bengtsfors kommun, Åmåls kommun, Steneby och Not Quite.


“The moving sloyd paradise Sloydtrukk is loaded with materials and tools. You are welcome with your hands and your curiosity “

A truck has been transformed into a workshop on wheels that rolls into villages and suburbs and getting attention. Then, in the hands of supervisors and participating children, youth and others we turn local material resources into learning experiences and maybe useful and fun items. Sloydtrukk is equipped to provide tools for wood, metal, and textile based on the idea of the shortest possible way between raw materials and objects.

The Sloydtrukk is driven by Västarvets länshemslöjdskonsulenter.

Festival

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.