University of Gothenburg

Opening Hours

  • Days Dates Hours
  • Tuesday23/1009:00-16:00
Read

Rethinking Wood

För dig som arbetar med trä, skogsförädling, bygg, möbel, arkitektur, kompetensutveckling, näringslivsutveckling och politik.

Kom och möt företagare, forskare och kommuner som går före, designer och tekniker, turistnäringen och massaindustrin. Under teman som: Hälsa och trä – 3D-teknik, digitalisering och design – Nya produkter från skogen, får du både en översikt över vad som händer på området men också tillfälle till fördjupningar, t ex:

Hur en enkel stuga på 5 kvm i Dalsland kunde välta alla sociala medier
Varför mår vi bättre av att vistas i byggnader av trä?
Kläder av papper – snart verklighet
Prisbelönt utskrift av en kajak i sågspån från en 3D-skrivare
Robotar tar över – hot eller möjlighet?

> Till anmälan / Book your seat

Anmäl dig senast 15 oktober!


Rethinking Wood

For anyone working with wood, forest improvement, construction, furniture, architecture, capacity building, business development or politics.

Meet the vanguard of businesses, researchers, municipalities, designers, destination developers and engineers. Combining themes like: Health and wood – 3D-technology, digitisation and design – New forest products, the seminar will provide an overview as well as well as advanced talks.

How did a 5 sqm cottage in Dalsland become viral?
Why do we feel better in buildings made out of wood?
Paper clothing, soon to be a reality
Award winning 3D-printed sawdust kayak
Robots are taking over – threat or opportunity?

Festival

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.