University of Gothenburg

Opening Hours

  • Days Dates Hours
  • Friday26/1012:00-18:00
Read

Superhen

26 OKTOBER, 12-18
HDK rum 332

Supergestalter av sin tid, hur tolkar vi det idag? Vad är en superkraft? Vad är och vad har varit en superkraft inom olika kulturer, tidsepoker och samhällen? Genom vem och med vad har superkrafter gestaltas genom historien och kulturer? Skiljer sig synen på superkrafter i vår samtid och historiskt åt? Vad är skillnaderna/likheterna och varför är det så? Hur/vad är er tolkning av en ”superhen” och hur kan de speciella krafterna uttryckas och förmedlas i/på/genom en dräkt?

Välkommen till en utställning med Superdräkter framtagna av studenter från Ämneslärarprogrammet åk 7-9 på HDK!

Festival

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.