University of Gothenburg
Read

2018 ÅRS FESTIVALPLATSER OCH PARTNERS INKLUDERAR:

Röhsska museet, Riksarkivet, Blå Stället, Sjumilaskolan, Göteborg & Co, Svenska Tecknare Väst, Art Inside Out, Statens konstråd, Iaspis, Chalmers, Sahlgrenska sjukhuset, Hammarkullens folkets hus, Kultur i Väst, Visual Arena, Göteborgs slöjdförening, Västarvets länshemslöjdskonsulenter, Konstepidemin, Göteborgs stad, ICIA, Jubileumsparken, Galleri Nevven, Galleri Box.

Gothenburg Design Festival 2018 medfinansieras av Näringslivsgruppen vid Goteborg & co, goteborg.com

—–

2018 YEARS FESTIVAL SITES AND PARTNERS INCLUDE:

Röhsska Museum, Regional State Archives in Gothenburg, cultural center Blå Stället, Sjumilaskolan, Göteborg & Co, Art Inside Out, Chalmers University of Technology,  Sahlgrenska Hospital, Iaspis – Swedish Art Grants Committee, Hammarkullens folkets hus, Kultur i Väst, Visual Arena, Göteborgs slöjdförening, Västarvets länshemslöjdskonsulenter, Konstepidemin, Göteborgs stad, ICIA, Jubileumsparken, Galleri Nevven, Galleri Box.

Gothenburg Design Festival is sponsored by Trade and Industry Group at Goteborg & co, goteborg.com

 

Festival

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.